Page 3 of 52

Reading Mercury Oxford Gazette Saturday, August 16, 1919. Pg 1

Reading Mercury Oxford Gazette Saturday, August 16, 1919. Pg 1

Image Details

Title Saturday, August 16, 1919. Pg 1
Page number Pg 1
Date Saturday, August 16, 1919.
Edition
Publisher Reading Mercury, Oxford Gazette,

OCR Text

a tUt,

,
HERAtD,

NEWBURY

AD VERTISER

GENERA L

-

MERCURY

READING

BERKS CO UNTY PAPER.
Z� J

Br 1 ullt (11 lalld)

"

' -- " -

) lr d

Eve ry Evenlnc at 7.30.

:Id.

01' �UHSClm'TlOll:
UI the Bm sh lalel
IF BOoJKSD
r1\II:I'''' '''
U. 9Il. _ _ _ �
Dd
'u QUJ,IITHII
011
0.
�
�
Ott
l�
- - 10>1 100
1I"lul tue le...lI(li:
UClloJ. Pi: lleL� url
11 Il
"!.od "Ifcullltmlo: VCl.)'
(:"UI 1Y I �I �r lu lJefk�u lle
anu
11101..1111 ...
C pllol
pru
ll.h,
i'�
v,
..
., ... h:u�"eJ}
ilud
II� well ;&� l!.a.., I,.'\JIU u"rcLl�1
\O'�1I111lv cl:.IS!'l��
HII.U\1
lIuck�
��rlCUllur� 1 "UUU IUU t) ltl Ueru
ItIlU\
d
IUUU'
11
,
.
\\ 11l�
.l1 JLiI�",,"
Vl'u. ;:'I.u''')
.... Vlluwgc:<1U.
c;o:ccpuuulllly
:.I"
1I101d�
eo.. u tleb
wtu.:b l u e bruught
ILlf Au'�rU�t u e. t�
II'''''UI
UIU.lIlUU
cnu<:c tl e UI)H\;e 01 M,L� l TuOUU:HI
tUt
10 '\'UctlLlU""n IUIU Lu.uu A G'e u\.l:l
"ch wee\(
Clrcula
uat
Irom It� Wlut u IJ lullue
� .lICfCUf)
UO� " IU be fl uI d to uHet C�t e"l:.il :Ioll\antul:".
lit
.hl\'c[U�tlLlcu ts .IHIUl<:I. r�;/,o.;lI tl e Heu,", \JtIl"c
tl C r u 8"\\ o,)U 0.; .Ullo,)1
��
III ub,hI.y
I!�.J 110 u
011
I�clted
lilt
llley
.1"'�J 8 be �ullra Leell ",h�11
ue "'ay (lreo.;c III I: vubl C!ltl()a
lle:l.o.lllll!: llercury b.
Au t.HU 1 ' U I'l IU:f ul t he
I! P I bl �Ucu ); \}!.I<1 � l\lIu.Y I ".H�U lur ,Jlbl/atC
WilD
by the � gl t lla I� u l>t Icr 11 �t :::; u l M"nberl
t Cc HI the t I _( eh I ) I u�t Iru l �I\� tie..d 1.;1t'l t:
IOru I U�
ilia) LllIta 0 lilt u uu :,:l.tll u�}
1!;Rl!5

� �� �:����J.U

"

pll l n t
111,,1 0 1 ..

'"

\ \ n t tc n

..r l J

TilE

u:.r ..

, Ltd.

AGENTS,

F . W. A

FUNNIEST,

VALU R

1 "1\1�

OiJ1C1!�

I)IAIION UO \ D

J. O
17

F

l AND

�30

C

:\�D

l:ST.l.II..I!IU:U 1840

E

j,UC'lIO:SH tlS

S

A�D

, :\I U ER S

ONS

S

1' S I

Go

fO DJ 1 Jd .E PE H S

S flO

CU1l1 1 l 1 1 t l t P

Shllo

lieU] San IDlt

NU l

H.": I

1 0 lH

Pt.m l t l } anr! Pl�CUllS

\\ ntc {lJr Sdll;dule

I K I I I EHS

medlCIU

d ltfarenc el
upon Lhe unport­
It u fuuct!ou ot
0.1 ordOf.
"","""" 0" tlnd SO
hU,j do
do It
by well
popu lUrlty
tha'
IInd Lb.
takilli'

H

1'1 0 1 11

l\t�

R

pF

OIIEHT

Al.:cT I O :\ F E R. \ \ 1

J J 1 1�

HOU"E

l' 51 \T\O:\

�ECIU:: 1 \ R )

Hunt 1I0rhcultural aDd CoUag. Garden
Society.

\ \ I I I l a kt,,; p i h.t: 0 1 1

WEDNESDAY NEXT, AUGUST 20th,
I I the

C , HO C N DS o r H C llS I H O U S E
tin k l lld I Crll)hstul1 I II 1 1 e i n:"ldcll[
\ J i\! ICL:t. \ J s'I J I I

"to

1 0 ( ILl }

1I1 l ) s \ N J I u
IN I [ HI S 1 I I)

l 1l 1

( i :)

BUSINESS

I l o.m�
Heal! 3 9,.,

Bm(./ UN

In\ D I );(;

PRI

l",Z

) 1' 11 1

the

liOn

lhc

110\\

and

l ead,

St;crct Iry

I II

p lrilcul lT"

I I I S H :\ J II I C l\:S
\{;\ \ e 11 d or

r I M l r-.: \ H \

I l tu ..l

S O N S ,

\\ i l l

\�l)

CO"�ClI

llAt;!'I.ZI � �:::;

""pN'1

(

l

FIRE-ACC IDENT- BURGL ARY
lhe mo&t (IIovoufolblc

I un pUlto.:ul" 5 IlI)QII III pl1cat\on tll
nl.:..l.l.Il..� 1l
W

ALLI\ W01l1

t;

t W 1. 1 tit

�e� !}!�J;.��t��lIo.;� llLr.H

Jf r

llr

1

W

rn

0

SLreet.

Chll.t41111l

V ll�E"" au
\} ALJit.l(
ia.:!''' \� I.i. t:IJ
lh:.u:
ll.ulirs CQX\\tl.l I1 ld CA:s�t�U
u

J SI

11 lfatke�

Bro..u\lay nuIld
�
lUgl :01o)lUOU. Il.olld
lItl1l1rlL c..: 11 JJQllU 11 I d llL-\ld:R 16 FrJ;l.r Stre
et
ld�t!I �(lUl�10S and a()� l:iO .l',IU Street"
lIr JOUN U WJULD 16411 h1ar StreCt
ldbll rs J:i .l:: .I!! L AS bU�� IIlld CO
Lld
M l lllter
IUr«1..
BERm It"I [.;PWOTtlt Mou le
111. J K
Sldmoutb.
Stree,,lIeiSu IIEW F,TT
I
( HUItCHlI L
12
StatJon
....
lit \�
HO\\ I \ X l ) I I U\\ E I I
� [( I U \
lJl�r;l\e

SCreel

ltmn; SllI.PSO;';
M"IIte� 11I'Ce

WILBON and

CO

'

2'1

.Dd

28

IIr
ltt

YOA
31 lIIarket Pllet
UJ.VJlIUD.t.lI
L B W CAltIt.le :\1)
15 I'nory AVlaue
J BIUICE SUllfON:, 4 BlIuge ::\trC1!t

MT

G!ORGE

liT

AR'IHUk G

"tsr

BlU.CUiI1LL
Kt STl::PU�:s O ARI E1' Church

WAL��QW��f:�:E

Stfeet.

It.t.lf&aoOIU,L

afr CHARLES AWHElt""
IIr

B..

III :r

J

1I1DDLt:T��Xl'���eIQndl

PJZZr.y

81l7DurUIJILl.

I'IeDt'On UOU8C

TWfJ
'" BEnT ¥AJNAUD OBD.
Hl,n

Kaara. KlCH.I)LB

W.t.lTl 41i1a

..d 80�.

.......

...

Farm

8treet

lbrut Plau

"
- HEAOlJ'cri'oo:ma.pt'
. .
t

.

Brook FurloDIf

fiO:S

W'elliqtGD

,

Cr

lid

\ .. h

rh ordCl

It

Officc'"

s

\

P l ;'; :"; I G F.H
Clf'rk l u t h e Cou ncIl

\\I t l l ot ]1111((' '\('\\ hll rr
l 11 h \ 1 I � lls t 1::11!)

_

Sl;I.1I0D llo!.id
SIJ� auo.l l E10

2Jlh

1 ) 11)

I

urtl1C: r

p 1 1 tll1ll lrS

I II

due (Qtlrs�

H lt h l-ntf\ l-Orlll,\ can
,V lIJalthcl\ s and
f rOl ll the SCI;tc:: t Ir}
� C l IAltln I�S
\ucl1t\ nc.er
I I l l llsrl 011 Bcrks

:cs
Pm

cr ll l 1 01 b \ lWEN ,OCmE S SHOW
for t he Pll l l�hes of A hlermusltlll, Bf.'ell
Imm "B I l mplo'I, .'lI Higitalll, Pad\\ orl b,
\\ (blUR n lld " 0011 1I111 1 ,loll

1 1 1 1.' 1 aiel
l I o X l 1J 1
:::; 1 1 1 1 \\ { l Ull I l' " n l ll " t on

LONDON

nn

SEPl l M B E H

I vr I I \ E S l oe !.. I{OO l :S Bli I I EI, \ :-\ D
I l i U � A � U S ilOI I N G C O M I ' E I 1 1 I O �

\\

FIRE OFFIC E.-SO, REGENT ST.,

lerml

I H tJ HSDA \

t hldlllcs of
k

COUNTY

INSUR ANCES effected

held at

be ubl;'ll1l('d HUtl1 �lc��rs 1
! 130\\ l il 01 Ab1 l1�d(l1l or

""ould

OV E R

be

A B 1 N G D O N ,

011

"..� ahll

11001\:0;

IiO \ l D I S C

t h e 11011
Delle

wlUI
hU11I

alld lJ '\' � :.-.ClIUUt

nOAD

1/

�l l \ \

,

p e R I OD 01\ L )

,,

H

fANCY

PUlH lO

J

C' \ H I A N I UN \ ) U N h .l I \ S I
urSUfi llt. tr I h ( :'i l n l l t l' IJncl

�

lS H I IH": B Y G n I N t hlll I I I
Gretl llo " , ud J 1 .. . 1 " h ll \ l llq Ill"
1..!111 1lu t-l (Ir (h 1Il1l11 d � n ,, ;) I I1,;1 the I ...t Ilt' ot
l HO
\ N [u \! I I U N K I I AS I I lt r· 01 :t.!
GRl \1 S\ I N'I 1 1 1 LLNS 1 1\ tlto C l t ) u r
l.onclon dL>cn l �CII ( \\ ll n (lied 0 11 t h e _Oth d n v

No lIel

\ 1( 1 \ 1 1 1

0 1 11llh t

\ )nl I'll!) I nd Il h o,"" W i l l 11f\,.;; 11l 0\ N.1
IH
hum I!! l ohn Woot h n .,r 110) l ..ondoIl
'Vu l l B C � :l. n ll Hpg'lJInld J llllPS V Ul l U J: ot
3� G rrol S \Ini Helens III tho Clb uf Le)lt
i lia J
t h Nl!l Ii lIalU(>t\ 011 t h e
l I"t day o f J
H}1!} I II 1 ho Jlrtncl lnl 1� �1!I
1 ry of the 1'1 nlJutc Dn I � l on of the H lj.th
ClIll l t Ilf 1 "I'i Ice) ,re hOlcb, 1 �l u lrcc\ t"'l
Mllld In t hl" ]l l l \;lculurt< f)f l il, l l dultll\:! uml
demllnds I J ) 11 .. t he
:::; o licltul K
I r t h o FH ld ' lwelltors U� 1 bt"lore t he­
bth elm (It SO)ltcmoor I !}!!) fi nd tIolJee b
horet)\: nls( g l \ l n t l ll t lute! lhnt 1 1 11 \ tho
ARid F "re l l t l r� I1 I I I l'roceed 1 I Ih)!t r lhl l l ,(!
the /UlsrtR of th(' rlCi (Jll!:i('d ull on K t he Jlnrt1Cl�
ollbtled tlierl'tn lu1 \ lUg I Ol=::uHI on l ) to tl..t c
claim" of ,duth the 'mid BxecntOrA II'hull
thon halO notice find they \I I I I not be
liablo fot' the t�sd ... or filly part thereW' so
dUltrabuled to nil} per�on of WhOSB debt or
claim they "hILII JI )t then hl1.\ o hnd notice
"

don

I

:\I!f�"'�
t"iry

IIl1dcanoo
1>

O"I;(-d Uu>; 1 1th dny of hI) lUl!I
WOOl"FUN Md SON
65 London Wnll E C 2
Sol iCitors for the Executor!!
=
- -- .
UCKLA..1'IlD -Next of km of CH.AU.LES
BUCKLANlJ late of 187, Lalehl\Ul
Road. Sttunes MlddleSe:5
who died 2-t1l
Mall 1919 pl�6e a pp!,. to MeSSl'S H orne.
Eng-aU and Fre6Jll un 80hcltots, StalD£'1I

B

THE A N N U A L SHOW
1\ 1 1 1

be hold

bre 2/

<" O h l :\ (

\\ 1

:1.\ ) I,tlum
D N l S f) \ \
to ( . O ld � ( ,

m

W !\ S I N G
P A H 1,
(by kmd Pl.:rlUl SSIOII of Mr �lount l: B E

M P )

0" I >EDNt;SD.J Y Nt; '(1, .l ug 20th

l i e SI'Olt] :::; SlI lngs 1lo11ndabollts
ulld all the tll;tml (ltlroi..! l wus
c..; l lIldren 3d
J\ D M 1 SlS10� 6d
Accommodation prol lded, l o r ho u;c� lntl
c htl l'gtl
b lc ,) des a.t

\ I HI ]

I

tn:

1/

H I ;"; I

S I' I- C l \ (

I 1

H I :\ 1 I Y at 1

I I� l D \ \

MAYNARDS' Popular RIVER TRIPS.
I he Sleam l wllch

B I" I \ � � l \
\\ I ! 1 IC I \ C
CA\ L H s H -\:\j H I� I I)(.. 1
Is fullotl s -

.)

p ill
fur
({d u m I tu.:

� 1 0N D \ \
\U),:I1"1 1 8th
\I 10 0
1\1 \ h l 0 \\
H d t r l 1 Ire 2fb
I U ES l.l A "'I
AU,.., I "I I I lt h
11 1 0 ,0
DOI{C lI l S 1 1 I�
Iwll l l l l J I l l..! '/

t lil

ror

1 111

f. r

I IJ� Es I J \\
\ l I ,.! u :;t 20lh
It 1 2 110011 fur
( OIH N �. ;lU d S I hi A. l Lt , n l1uI\ IIt� 4
hours 011 shcrc
(ldUm ( Ire 21

I II 1 1 HS D A ' AUJ.,:lIsl 2 bl
lJOI< C H E S 1 E I\ \ 1 3 1 3 1 \

11

1 0 .{)

I III

l,cUlrll I ;l 1 C

fnr

/

1 IU[lI.:llc:>;

Z',

OXFORD & KINGSTON STEAME RS.

"I In IC!i 1 \ � 1(\ " 1 I J n \ \ I I(O\! 1I \ \ 1 5
l u sl l n M H l l ?7
STt' \ \ \ 1' 11,., t�:l � \..: \\ I' I(SII , \! l OCK :n 10 ;.0 a... n
u l/;, �� tu uXH')ld.l ;tt l l "3 1L
f
I
\\ I X LJSUI{,
1-. \\ \ I I I X l U l l.) .n l
�
... � I
1 P I
I
1 I � !'i I I ' U(l \ O;II� II,o (al! at \': \ \ l ltMI \ M lHU I lG J::
S an
ul -4 iO Jl lll a ld LJf)\\ n bCl.l(� ll
l I J� " , \f d � I� P l
I I C,",I '" arc I� 0'1 tn III X I I '
loO I U I.:!'i IH'
(U ob) 1/1 H.tl k Hol\dal � 11 l U I< I :\ l, (10 5{)l I!1
U:Iollk Hohd:l\ S III \� \1 I l �li ) O k lJ \IIJ StJJ III U.llIk
llot <by:> 4/1
wmt I le I :::;It;t I �r I d 1 all\'a� TI(kCI� are SlUtd I!)
,lUualord..
UJ<ILlT"
u
Iltule\
t"
l �� "
ItI�orW
!'1I1! p.ll tlrul:ar� fro 11 Fu[ rr aud Soli
I) Ilrn�d ::itrt<'t
1 1d 141 O.lfor l lhi d 1 1 e � a�1 Re"dl l" I lt r; r) I N
l.A nd..,1 I(o,d 1 1 \ Kill" �, 01 ��I \ "Iona :;\ ,,�t or
li \\ H :;1:\111111

IIU1 �l aI IO

t ��"" ;

�(,

SA LTER BROS. ,

u raLLY'
IAIOGl.

OXFORD.

FOR HIRE.

KOH·I-NOOR

Steam

Launch.

�UtIlJt

=====�"==�===="'"
WI<ICULI URAL ND HORSE
ROAlSEY

snow "OCIEIY

A

�======����
ST. ANNE'S HALL,
The GRAND ANNUAL SHOW
be held 111 the beautiful
Broadlandll Park ROlDaey
(by kmd perml8SIon of Air Wilfroo
Allhl&r, M P ) ,
ON WI<JDN.E..Y lJ A� t)EPT.KM..B BR 1 7, 1919
will

£4110

P.IZU

Polo
IIllnhl.1 '"
lJ aek..�, Harne!ls. Jumping
and Nsw } oreRt POllteB, 'r.... ade
�lIu8n III
}[orse� a.ud ClU"t Hor&e Ch�SIINf

O p en and Locnl C1MIIOS CompeUliona
Loc.
1.1 Cattle. Sht'ep, Pig alld Poultry CIASles..
" lthout

Please ental

delav

Entnos CIOl:ip ou Moml8.y N0Xt.
Schedlllne ma.\ he obh.med of R M
Woorll(1\ Hon !Secretary Dell S treet
'RoWSel'

onsi'

&DUTH BERKS HUNT.

VI ESH to fee(! HOIIl14' 11 badl} ... ... nled
Fumcn ami oth�ra
ould 'Trall,. help tho
HlIlltllil all lsaae Sbdidd by admin' him of allY Flnlh
avalJable \ ralr price wUl be "vCll Knacker'. Cut lie It
nt once
robl,.lne lot P...u&bon.roe Ilbo &DuclI. PUrl",

H

Rcadl...

w

r

IVASHING lON IWA D C4 Vt;lIS HA 1I

TO

�EW

u.u.. ltI

l>

1 1 I .. , �

" h .1

N URSING HOME.

I

W",t or Efl«ln.ud I TI
CAr could tnke two 01
th l oO Pa5lenson SoutJt or 'Vest Con.&t
Moootfl,to torUl& JBOx � Mercul")' Ofticv
l\oadUlil.
goll'lg

I U �

I
\.",\1: �h I �
I

I ...rlt

56,

IOI�1 1

�

r: I Q�a�� ��:�"

�

CLASSt.�

A"T

DU \ \\ I S li A � l J 1 ' I �TIXG
k"t,,1 11.11:'
I,) Itdoor
Illll....d
�IC
t ile
Seboul.
VI� �d
Rnli
Ll a
1
to r Cl ddnl\.,
\; ull& !!Itel\C Ih' Ii Wwo.l t..:fIr vll l[ eto.;
l u , I� \ IJolt",", D l ..... n 11.. ue. u ...... l'eu

Ml:-;b bJilttm'il I l I{t:

IJ U I I II I Xlo::'
H tAIJJ!\li

IiBOA I) \\ \ \

A Cl

:, 1 \ !l ON

RUAU

\

__

HieKl E
ho.;l.. lJIII

\'

LOt-(

1 5 3. Friar St . REA D I NG

l,;orr�.I'" u I"e v
L \ t\ t.u.:\\. I ::\
t r�

::; l udelll� Ill n}

lI U S I C ,

A

I l \\ LLl

III
1)1

It

... 1/.1

• IU

c o.;

ut

i\.IE:!I�HS

.

B iN!! li l

1II� I It L \1( :, J

HI

I 1

IIl�

t UllC

&0

J)

&.

CO ,

III
� OClIi
Illd
Iu�u IUII!IIU.I
.wu.1C)
anw
haculn. lWullll may be elii4o,.eu U Ut. above
Id..r&l b� lI\uden� "Id ottltfll for
\b.1I
una
OlOUW d.II.J or by Lilo liour
Convenlell\ Hoo UI ..re M;\ 1I"..rt tOt pratetlll oo.1
1..1""
ami lha "".L 1...,..1 , IOle.....,.n "'1.I1� \ba _\Udlo.
k .. "r"l "mlUelol� LolldOl Prol_n .110 1II1.k.
d.u)'
da.U,. villlol, 11Icluihllll:
)ltaa Lil,. DnUl "Iohn.
�hal }- alln,. fieU]I06;: l"!ao olort.f!l lad Slo(1I1,
)hu no.a Hood 1'1.Io110l0 rt• • nd \ loltn
Cello .""­
It).T CDU Gnll.\t.b. ( \.(meloo). \ InliD
ill .. � UeftlPl1h \LaUUoD) j"iliuo .. Dd HaflllO&l,
Â¥e..
ellC;
f'unuolr partteuiafll Tegardlnl' Leli!lOna
1II1l.1 lit! lI3.d u1'0n lr.qulI'l' '0

A1T\\ u.LS BlSfo'lUD A."'lD CO
UUA" STRk:.KT H.&\DI�G

C�nlmo

5

HUMANE

Catches l<A U B I 1 :';
Uaes nlll h \rill

RABBIT SNARE

ah\l! �I\d 11ll1llJ ur�c!
1)0:5 Shcep, d(

On Sail,; al 01\E I�ENN \' EA(: H

BR A D BU RY

..d

I�o

M A N N I NG,

REI AIL PICTURE tKAME
MANuUL IUKER,

39. Fr ta r Street, Readlne
( / l it:. ll} JO ( 11 1 / \ � 1 ', r. J J )

�II.G al 'v '"mlnl Ind

001011. "'

A C. "perallve

jl3rt l\. III:U lIi 10

si

l ll�

Ij

for

Pro

Ton

1

0\

B R O S .,

.J . c .

clc \r Hc.Clc lirun w I lIli It:ue b4wll
Iilh::4.:U:i1ly llrepllI"ed tQ nct upon the "lIport.­
�nt uq;an" 'I'i inch ' l\'crn lhi fUl)clluu oC
d lae.llnl,.lI aJl d Whldl w h e.n u u � VI ol'Jer
are the cau�e 0' ao IH Uoh dh.CQDIIOrL !lnd liIO
many l u l lllelll.ll
'1 1 a� Hoocbam . 1'111. du
"" ha l they � 6ro t.I ,l.. I I: I IQU to UIl alld llo I t
auw l rably lit abuud ln�l) pr�hed by tLell'
enDrlllUUli 'Ill\) .. nJ Chl4l1�clt!li' l)upulU flt1
I t lil " eU 10 rewflnlnlr
\lll!reClllC �, lLat
d) III)CI'LJC dCllrell:tJuIl dbullllelu. IiU(j lIUI
oullool.: ,;:: rO l h bn .. ntcr .Il l L�r W.l.:llli

B E E C H A M' S
P lLLS

S o l d E verywhere
In boxes. labelled 1 1 1cI and 3$ Od

P U lI L I C A T I 0 11l 8

U . & M &LI.'"

COX'S UMBRELLAS
l,:hOh;t; �ck"(II OI1R

Lo" cH 1

A ll

� ole

the

o��lbh: I J r 1 C t:

1I

\\ O H K I)O!'i�

on I)

k ll d la, I

IUIID.

W I Jl I

"MD

U"DIMO

",

ImpMUl

Bullg,n,.

LoodoL

Ludl'lIA4 C,r,..,

!BD

dC)iI.b:ll ll

I�I,; 1.:0\ Ch ;&1J{1 1�cpalrs

J,1 I �l!S.
33 FIllA. St. , W8INC
.'O.�

Garden Hoae.

IU I I A B LI :lIId llI.1 k A B LI ·
IAV" T1• •• L.....

B UY

YOUR

SEEDS

For 1 9 1 9,
I

SALE &

OllDU

ROW

SON, WOI.INGHAM

fI SU B ! h H E I J 1 8 1 8,
QUl\hty Jlia:h
Prices Low
�tn\Oi;:ul!$ (now readr) GraUi.

HILL'S RUBBER CO., Ltd.,

52. Ma,ra..t Place. aLU)JNC

AJlO " ' l i T . I l C H aJl'1.

HILL

H. & G. Simonds, Ltd.,
H/ ld,jc S/I ecl, Relldl ll�

Fruit T...... .bru". Cut PIo..n

75 It 78

£.Iabll.bed

OYU

"

I

I j ,., I

iJUI

S A

",

k

D

T.

GES.

', '

nE DING.

" ' 1 ...

•

1

I

... . II H I h'r..
1.I'II li L I IlI H W A I ' .
Inll " A " l l lt U t .. t tll/U a . 1I "4J
.. U II " I I U ,UI " h i M "
U ""

, 11

I

Jo rJ l N / l 'II I' \ I ,1 11, / ) '[ NL� J
1 1 / / /,
THE

CREAI�EKl

dlnl ',

"

llel.

H e.. A 1) 1

e N

•

llW � r

" 5 P I R E L L A. "
I

I \ k l II

ol l

tt • 30 Mlrid PI.rr,
Kt.lL,

I\N

.. �

� 10

1 \ 1 1 1 11 k a
I '... . '11

duG

_r,,.,, 1)1 1

VIl:!.r lll \.lIe .. .

W

I."

..
--�
I�
N�
D O�
O���ERS -\\ lIt u

l id.

" Urk UI III.: I H

I

l

II

I

I I

'"

.
I

'"
J

,

U H ll
I

:\

II

�I I

C,4UTION

11 ...

III

ill

I

I 1

- r I..l l l ll l i \
b.. I I t.. I I

I

'1

I
I I 1111

f".

1 1 .1 I� Ik.

1 1

rj
11

\ lilt
I; telt l l ::'''1,.1
I t " ,\J
U�1.y I \ J l,;,. t.iI,"" U4f
I 'i.. 11111
" I III 1 1
U U' ,
Pr.,.� ..4 ..I), it, .. l
\t o, ,,. LoMOII , "r.

f H A I US

LE W I �

I U K , flO N
... 'A U I N (o

"' . 1 I

\IQ " "'''

I

I

11

I

I

Lt '\ I Il I II.
U' U 11 \ 1 u . 1 ' .1 0. ,-1.
un. n u ...
• ' ''' ' Mo I U H. w ....
al.J J .11 "OIl le ...

1 .:0

\ear,

FruIt and V........

IIA V I .

READING
72.

\l:.t

LOD4on

1:11 lit'''

�II,

S

1,1 J.

::; I r." l

n • • d l n.

I

nA�'" lIuU ' . I
"' " I , III , ... , ".
Y, "UII�II""} .)
'"
•
., ... I lot I ., l ....au , ... I
1 1 1.1..11 40LJ INoluh l..l L . ..&lI ... .. .. . I "
11 , .""
hlU'I'"
"IWII""" (,11 ' o j I . .. • r b �
(i",uer.1 U. . ..I UIl�Io'
.. � ,
&.'" ... " ... ... "' ki t
IJ"" iirUIIChio.

'r"h:: llU J", OUt/f4 n <1 • 1. I, \1 "" ii� .
"' � . ......
I"" 0010 Ioi u . , 1 '<1 "
Ilku llil'io..aU..,
Ll
"
1 1.... 1\ ....11,
aUI",. �\fo... ,
..
11th ... '" I � "',.

.1

""'"

TOM MA •
UCIi��tU I I U I h ' b l . n \ " u l j t ,

11 L it.
li U,U ll . 1' l:A l.. I 'U I �\ l U A.It.!: U A 1'.
U.""'I. {Itllo IJ ,1., .'''-. I.M ". Ulr

.., _ "-..

... . . u,_

prae... 'Of' LI • • •a.d U. .d t..o U M,. '''' ''«4
•• a, _ ..... IoIwHtIlM. "if\'''-&
, I. u 4 " VI!.. ....
Ooil ..... ..... " COl ... "1 ,,, _,., IN �

IMIC-

&It

Call. . 1JutI1I IWto1
'lW" '" I

OHALK

Al f X A X U IlA �OA J ) I O X DOS �OAI)
And :.t S I A � O IN A WCAUt-: U t-: !\ O I S(l

T,I

Uti
.
" "' L U Y ,, 1lI
ULU

J O U . " " ",

- ---

.U....

<

" \1

)I l l

O L. D

(0",. .,

" T he A r chit e c t ."

'H ""'''' " , "' "
I 71 \ 1_" '(1't,

r.. u \� V. :o. I �

@
•

I \�C\

1�l!:A D J N G

:'\l:\\ Cil

"

1.\ "1 1

I

d

I tI l I

",

•

,

l A l l"'l �

T H IE

vs f i l a; I HI

Addn.:lI!1

W "T&RPROO.

H B.

11

j

,\ :-J D i l L! L . D i:'i G ,

G I L K£S ,

I3IW \ J J S I IW l l

I

I

L IIKISTUIUHCH RD . ftl,AOI\C.

J 5, Union St.

.. THE ARCHITECT."

U O L. U

AND

\

"

J. H. HO

A I C H I I EC I U l� b � I�C H,EO LOG Y

l J O I 1 :0;
liA M ( :-,
M , J)
� I \ 1 1 U :\ 1 1( \

�

I)! wd C).)

b\

.od<llen CkOIiS S fIlE£T , REA D I S O

GAM"

..

AN TIQU

and

C IH I \ In

\q\

.,

USl 'C 1 I0.\ t b
A n d N un••' Co·O I>c:ru, O I ,

Canterbury,

feell)

"'NIACIn

pt;du�

n 1,11

.ad, ...

l'lU VATE

reDllI.rli:abl,
elllCtl.C IOUI
Inedlt;me
Ueecha.Ul Ii l lll:t lll iLllu nit the dUl erelK� 1
1 hit r�lIOu or �11I1 Jllcar.ant. clJah"o l iI per

Society, Ltd.

Soclll, lot Htrlicullut.1

I'U5t C Irel ill 11

SC'l1d

" "� �d .... l'

\ I

tllJtl

el Wat C.rtlllcaln

Berk. FrUIt & Vegetable

A R.C l4

n�(enefl 1'1 plh fur 1.b.1i.()r.. In \ ou e rroductlon al d
:)1 IIC nil. .. d J>i;u oliotle l lJanhav aSelhf'ICI ' al )1("'1.
B'\R�E.� � .\\ I� Dn�e :-oucel J<udlnR
Alroo ..t \\ R n )rt !'io\ud� \\1lt,more :'trecl \\ �lId at h",r
.t5ldcncc .. � t.:ftllletd I�tlad �:aJln'
I
I UIJll,
",,"hed 101" L R A �I A It C �I :and ,h >rOC lat�d Bc.:ord
t:cm� I n bol h _ hj"cl'
Oc�:III01lal l( IO n arruu!ed
:
for lcachels.

THE

H.

WHOL��ALt

It� \ . U J i\ u

It uly

1bZ.

Aylesb u ry ,

'lllI/ ',

AFTER USING

LlD ,

Every opportumty I 1 alforued 1 0 the pubbc llIor thl

)l.B8SRS

OpULl I l l ,

'IC1UIIE fjl;'M1NQ.,
J.

( JIi III 11

MERTON HOUS

J:C!tn o or"81111 a:l\ e... ldnce to a welcome 1It' 1l
of bral;bUltlali Iwd better Wil e , lh.
duprel6lOn w b u'h at.:cowpa.nUl:l mau) loruu
of drl>[I61lUC �rollhlo 11 baulllhed
a lld
11
fe"llIl" ot choertulneloll �OIlUU 111 lla l;tOl]. 1
l u f�C.l. POU1ltu ", hv HIKe lleochtloUl Ii � I I J,.,
i:OOOnU, find th e i r 'IHrHi lUl l rl H cd ...rh.l
W.lr wwro:ot: III h i e IIUlIlliluh I

::\ubJec LII

IN STRUCTION

'

HHI

UptuJ I lC t l l ::i 1

Street, READING.

\,.,ul
1.11

t;lI U1 ll1tJ.llt;u

I I ·hl

G. C . BATEMAN, F.S.M.C.,

1: L � ::i 1 , A 1 A A

.<:>.

I cI

.lut!

O PT I C I A N.

ll llOA IJ\\ \Y
U G I I . D I 1( U S
.. 1 ;\. , " 0 ,;
1\,1)
l\, l!; A O I N G .
I . u.., .. I n Itn (;.. 1 1 l!'c ,,1 >;U1 JlICli
I h<l'Ull.l

7.

I

I ll \ l l l l�
1 1 1 1.; 1 1 1 1 1 1 1 10.;111 L:ulllr ldt1r� t;t ..
I < e p I l rll IIJ .411 \1 i1�I\. 1 I 1 1 l�l nllllt;11l1l

A u • •, "

30·3 1 , � ark et Place,

Ho m ,

fntlOU

01j., I l l " l r UIl )!,h )1 c� I I Id
1 1 1 1I1I!I
I moo;
I I I) \:I
h r
:\h'�I\ I< 11:0

I I t \e r...

l' n l lClllu l

'1

/1/1

111

H i e K I E, L t d.

.

. , ... ....

�tlf l It �

T H O M A S H U NT,

1 837

=

I

Forbu ry, Read i n g

4 The

IT 1S DIFFERENT

D E A L E KS

UII

Aa"uh,• •

01

, h..... 10 '

11 0 0 11,. 11 1 "'1 1) 1 K ilt

'U

-q u ite diaorent-nfter l a k lll_ 0\ fo" rloJCUI
or Beer-h:UII ti 1 '1 1 11
'1 ho 10W' l>pHttctl ('011
dlt:iDlI auiOd b.)' dcrt\J1I:�ml U t of t hu d l

=

I H S T fl U M E H T

MUSICAl

R EA D I NC.

1 1 1 1 j. l Jl l � J I H \
I· U D l. I � 1 I 1
U l HO I�At'l i t l

Proavu, I 111 1
Pun,ul8 that

Porbmouth aDd Wedn••bury

BROAD STREET, ReadlDg.

1 0lt
1 .). 1I l. I t U , U
• A"'''

Bradl ey & So n , Ltd.

!Ill I \ elll S

D R A P US

,

lM I Hu

=

1 nl

...," HE DGCOC KS',

SCHOOL
OJ SlIu l l//( I I/ ( / d llel 'j I PC."ll ll ll Jld
a ud I ( / lfb J l { /� l ::'
1

OEHEA&L

& 501

1 30, FRIAR STREET.

All

The Houle for MournI n g .

, ,' "

W I 1 A ,,"

1.;)(>;\1 1 I llli

I A :\ ( I O I� J )

C ..

IAI

t i\ \ •• '

... .Il �

I h . 1 10.; U H I

M I L L I H £ f\ S

�

t l rc<.: n

AOI

I "i O Il � ' I n.
A II 1 M I
\roA K I Il
� l ' M I I l'I ... "
t l l l l ll
I H I U l W Ou:. U.lo I U l:!,
li t IIIH 11 ", r un � ..
n ou I. . J l t..' II . ,

\ J ellel1,r. 1!l ll e I'f J\ I I�e�

:'I l r ..

1 11 &

803

GI LKES

Im \ 1 l 1 7\ G

R E AD I N G,

iIl I,..d l O;'1

1 0 11

\ I� I I I

\ I'£llte tlnn

IIn

I 1

I II�

O X I 'O IW

1 111 \ lIl lr

rro

t,

5 & 7 , Duke St reot. R

Jackson, Ltd.,

R.

Soulb View Avenue, CAVERSHAM,

READING

I'

G.

Aldershol,

£A

�

\\ \ � l E l )

:' 1 \ u�

\�H

,

... Send your "r (lSle 10

S I LV E R S M I T H S

:'..: tcd 1 r Un II I UU111t�

'I

=
-=
-=
-=
-=
-=_
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
.",,

10

mON,

1)1

1nl

n. 1 l0USE I", L' 'oI ll I V A I I I D \ ALU r.
I n I 1 \ ' 4 ', I I \ ' I Jl
1 1\ 0
� . r 1111 I It !
h
I

'1 I l l :;

H , ' ' ' ' '(,

J I \\ 1 1 1 1 k� X: S I I \

II} \ P I
) .. I I I I < I I

by

... 1 J 1 H \1 \ In IU f \ 1 �l '\" I I J �
...... 1 1 .. " \') I Il. \': � :-' l l l
ll I '
11
� 1 \ � lll"t �U " I � 1 I Q ' a Id lobi.
I
l
�"
11
��h � .. 1 I��:l
1

" �.��:hl�;'� I I�" ;
M ar

I h l ilt I S I

==== 1 ============

L.R A 1I

Ca\er

2., BAfH ROAD READING
EST AlJl.lIUIJU) A r
NORI'OLK: HOUBB, Kl�G'S RO.D 1901
SUrgical,
lledica.l
Ilnd
ObstetrJU
t'asae;
reoolved
lilghs!1t medical rflte.renoes
Ter ms on nppUrutlon to MISS Hamilton
')'huuli tllU

ADVE1t.T1SBR.
hiS Pn"ate

"'

"

The Snowflake Laundry,

1I1S'hl) <llial li"U :o1a.U
I rcl'lIrn
lur
\.. 1 I � "h\tlell
ArlllY
Nil.)'
I r..
le�ilo.Ut et.c..
flil� lir!.luucla and UUllulll�'
IllrJndhl� t... lIor..
'onc", lo) u uJ.a un
\\lIrlO.!l u� c..:llU,l,ej eW
� o.. �b .. I \..o r CIi�t 1 u\l luli :011'11..111..11010: .Hi IUI.,..
\..I ltlcdl 1 r ..u 1 1 " (;orva
1.4:1I�1IJ' :.... u ....l.. ht.tl l . u1 £.m \01.111. to Olll o td
II I J \
M \
� t H .H A
Heau 1I,ililr

I

"

Z I NC,

\1 I

L A U H O R I E$

OX t \J!tu "U\!J IU ,\l)J � G
1 1 1 � ..I I ::. � I:,:; bl.J:"�£IL
8u� I W I M . A:oil) Lt:\ � ..\.. Iluol�
l ll .." . I,,,, rUI\ \ l:1..... i.i YUI\ UI,.I�'"
�I".I
•• 1.1
:'1 Ii r; #0 ""11
11
'»I�' I .. :,.uu.llr

COllcens

ror Terms appl) U M lJON N E R
ah,un Park I�cadlllg

��

l'nDcI1 1I1.

'
"'11

"

L EAD,

, ...Il.Jot, BRACHER &' SY DENHAM,

� lJl'

Sl.iIOUl.

\\Jl

C

8RASS ,

B lI U )

SI �l \l I ll

01

_

AND

H .W Il L L IH\ S

1 1 11 \ 1 Ut.t I X b :-;t l l t.\IIlI H ] 9 h

A.U I � tJ UU:-'

ACI

I

.
_

'r

C Lm " HO";t,

LET

I or Dr.nmtlC Pc.-rorIll IllCt.:�
I eClurc� &c

I�

' "

."

==
==
==
==
==

l it h
It
Hld :s I I� l.o:A I I I

si I ElT I O �

"",,,,,. I �_�_\I_\l_1\ � Bc "

l-l.£ADI�u

I

AtJgll�1

SO N ,

FURNITURE

bL:llOOI
UOi6.
1 rlr1(:llul] lJJSS G J.::. tH I !).'; AJW
l'b.Drnu;:lI
.rouu,.huJ;
III UMu.1 �n.II."
IIIUJro.:t ..
!.Imu aud. I reucll
l.Inll L:rt()lIe� �lJd !o{oOtl>"U
nil' KIIIU�f'OIr\"U �>.t" . I_ nut U�eU

"(l -A � I I C I

1 1l [ k''iJ) \ \ \ I t ,.. u s t ! I - \
1 ) \\ \1 I I :-': U I O h D l\
2/(1 ( I U I{ I :\ l ,
I

SQuAnJ::

Ie'lOl'!A

I Kt 1 AIIATOU\

E\

\ I l hJ l
:.llI (
S I I < I \ I 1 J .. \
II I J
t l l l \\ l u .. -l h, ur" tu \ 1e\\ Sl rl.: ll lc} 1 [ 1 1 1
}\I; I U I II Jo I r c
( , Q I I :\ t j \ I
l?ullrll I Irc !(
I I E ;": I I ' 11 )
hchl l l l I �r\; !/
\U1.,!

)/u

\\

V

C ( A I r R I P lo
IH lurn
I I I � �/{

If(:. 1/

H

Ill' " I)JNO

:;=====""

SPI

11 3 i<d Ul n J

&

... II.C ... . I I I

pl oof

"

IS

KENCH'S

=

O u s .r.:

Tbo,o,,' �"",,' , .,"""" -11 ) "'"
l'rlflc.I ,,�t& 'Ibll lIl::\:;ES S l t: \ r�SO�

I X -\ S r I C I \ l
I (\ I P
l::1, 1I ru 10
I,Chll ll ) trt;
I1
0 ketllfll I tre "1
hc t u rl I Ire .!/
I 1

BASKETS

S t . Mary'a Buth. Readlng.

of

:,OUrlIEItN 1 1 1 1 r

111

(l EOIIOE

Barnes & Avi s Lt d.

Serail COPPER.

- ---

Cl In \ I � '

1 ur\.('

A I ' I 'O I 1( I ' Ill . ' I'

'"'

//n "

S l ll L C I

READINC,

SCHOOL 'Llr tt... d:ou.:.&terl 01 U ntlenltn
Iud 11 l' lrn :icllool lor I n U.. lk» . a I d � UI I

sI :-": 1.) \'\ \u":tl�t l i -G O I, I �G at
I c!uru
I lrC 1{
HE \:1 E \ It :\
Helmll r I 1 C ,,/
p \ � (j J:j 0 l 1, i\ E It 1 30 RCttlfll I Ire 1/6

CO\(:I �

f U R N I S H ERS

\ l o use

9,

11

and \\ I l I t e \\' Hu

.. j ART �OTTERY

V I C I O IH A

Q L L L :\

'"

\IV I N C Ll t: S 1 E R

I ') - \

PI C N IC

Poynder's.

I t \ l� G I

hou�c It C 1 \ cr:;h 1111 BndJ.:c 10; full 1\\ � _
\ u � l o - G O I{ I ::": (, � 1 l<elU1 1 1

It

Agl l c u l l lll

CABI NET MAKERS HOUSE FURNISHERS
"d D ECOH A 1 ORS

S \ I IJ H Il \ \

:\1 ,\ 1 " 0\\

--

GOODS
- ----

GI F rS I rl JllI

�

tI,

HENLEY ·ON THAMES.

G A. P O Y N DER,
BROAD STREET
R E " U I N G.

4

I\� )\\

JOSEPH PUTMAN & SONS,

S treet,

Clrculatmg Library

ut::" lJJ�G

I.

43 & 44, Welt Street, READ I NG.

A ;\ I I Q L A II I <\ ;\ ROO I,S L I 1 . 1 1/
BOO I-\ :; BOI l l l l I � \ :\ \ CJ \ .-\ :\ 1 11 \

O U :>r..

nun .. re u

III

he

t h :1I

r \ :('I \ t; IUUml}1 md " l rd u l alh�ntl4111

,u

H O LMES

I

IIIf )rll

I

I� "I-: 1 \ 1 1 under h "
l/lreLlluil
\ 1 1 Onler, \ \ 1 1 1

l)c r�OI\ 11

REA D I N G

1 lit Scbc.ol conUlI . lIhoUl ro Jlupll� frDIlI 1 to
14 ) Clih 01 1Io1llC, nOlt!. 1>l,I;I.rU"r .. 101 cl 1.1..1.)' do)"
"ro.
r\!e'lIved
U II..aour ";UU�j)
(I UlOb)
1000U I&1l
nock,,) al d Cl ol;\!�) IUriU • ,o,lIiuI..t .,_" 0' lUll
,elluOl Ct un!!
. 1..111 l ;on "ul�u n ay be had uO 1I IIheauuD �\I
!li<l UeiiU )!,,,.Id
A IIXOLl) JOXL:5 oM A (t.:anlab l

O F FE R

t

1.lhlOlltCh

1\

POlt I

HId Ihe I hlo;IIlC""1

Chemists,

Broad

Elj"'i

ON'S,

h l ;\ G

I 1 :-. 1

I

SAI\J l!: N T .

lI1ubllbcd 1 rt,)1 1 I 1 1 1 .. 'I iJefit \

'k'

D R U G G I S1 S

I. I..

90.9 1 ,

.::tl.: UVUL:o alld U ol llU � A L S A l '!:

1 he Pllpu t t r li d Spkl H lul �t.:: Il11 Ln un \. he �
h I V E I< QIJ � i':1\1
S r \hl H H l
:'11 \ :;
1 1 HY
t l lci
M \J E S I I C
(I ill: I lr�t;"I ixl n
oll l h c Uppcr 1 h I1ItC�) \1 1 1 1 Sl lrt f rOll1 l"" UI It

�I O � ] ) "\ \
\ l lgll�t
I v D O R C II I S 1
1
li O I< I i'\ U
H E :\ I I ., �I
1 1 I sU \ \ \UI,!,U"I

AND

Th"

Bools

B

elll Mls l S

T"

I- I)

P I� 1

I'UI II N I / l 0 /?

FRANK

J. C ROSS & CO.,

lilT nUvs..

Iur Il e

J il t

,

83, Oxford Street, READING.

I"

lI M

Tool Stores.

MEDICAL -

ANll.

BY

.4..4 UlrMf.., " H.... .nhl.... 51. • IIIWlun
T�ltl'lhQne 1 0N � Hea dl Tli!

C H E M I STS

I I I E s l O I< 1

gUT10N

21 &: 23, Qneen Victoria St., READINC,

\\ e :0 e �"P�I < I rd Hllf'I'lo :Uld
Rh
" . �II Ir� 'I II( lt 1 1 .. b . ;I C
I II ... � 1lr11
� 1" 1 1 III k:lr,;h , � It

•

�
' �E
H M 1 S1S

l H t l ", U !'I. rOlt"i SUIIOUI

CAWSTON'S RIVE R TRIPS.

E.

,

Trusses

_
_
_
_

1\1AIU.liOIWUuU

6 7 , HNO I J ) S T

'1

Berk. Agmultural SOCIety

North

unlul. anol Albuml

ot lelt

CASH

\�

G

'"l1l11f' "

lu

"NO

" P P L I A N C ES-�U " G I C & L

I'm c 1,.1
KIJUl Ita 11 I"�\H 11 \LL U t;C..
bOU I U \.eua..J ..Il1d Lull ' , o r..1 Il 1 t..u ICIIUUIJ.
1 I \ � ", 1 I..} 11 . 1 1", ..

j I ICl:S

L I �1 I 1 E D

SU�D\\
( . O I{ I :-\ li

},; O I I C �

(If l h ..,

'"

1

! Tom � l

of 14

A n n ual Autumn Show

I1

l' l'

IIOW

I J \ X C ! :'\ l

f a ull1

nI ) q l:llltlt) �lso Old MUHlc nlld
!o! I�I III Instrumcnl5
!'ioHb
I d NoYelette!
Look up your I U llher rno ns �I d send for 1:uStace
�t\\,�:tg�nI
ll:arkct -\ .cndc «(lad" I:'
1 rice
l:.t OilerI'll
\IKI OIJ 1 � 1 Ill il � f U l lIltur. alld
Bn� r Ilod Dlo[ de3 011 I n f IS

just

B H \ ss B \ � D
I erh; 1I 111t;rs \\ 1 1 1 :l.t!t;IHl

S(hCdules

I 'I \ I�

1'IluDe No

()

A

htt! I;o

1102,

E...�

OIRCUlATIM!l llBJltAf\Y

U.S.A. STUDIOS,

1 1(,

H"'\ F

ANNOUNCEMENTS

K N I L L

ll rA N T �D

yOIl

:'lO X � l :'\ t ,

I he

&l

1\ J

I l o h t hl i l e:-;hll l I l l s \\ 1 1 1 bl: prO\ ldcd on
,.. r ollt\Cl
CIJ\l � A � I )
\ H \ 1 1 ' I) "

1'1 IN fElt:::; ACCOU� r BOO K llAKERS
800KBl:\Dl'ItS
:\'\D lt�:S EI\:\L S'!UIO!\ERS
M I NST E R ST R E ET R E A D I N G
I rH t Ill:' OOlce
1 8 D U h fo: ST R EI:::1

01 D

£50 Baak.llot.

I � O I N D \ HO U I !j

1

I HF

l'be

11 0 obJaot.

I�(. fOR

I �O\\ I

si 0 1, I s

PROBATE

f:,. T \ T E I \ � D \ :\ D
\ G I �1

\ l ! no \ell

2211d

Annual Exhibition

lOO

Hn !'ll

I f\IHl l �

I HE

LP 'D ,\,Gi::N f SURVEYOR A N D VALUER
\\ OldNGIlAU IW AD R l:: A D1!'iG

� l rn

:-i f I

htatmJ; \\ hlCh) l )

Hth

D tiT} I lnllcr� A!.SOC1 ltlon
28 Hl1�sell S IUlfl I ()j dOli W C I

t:: N .YAN

' c\ J U Ht fOR
UR� \ \ 1 UER

S � I�rJ \l I l 1 H

BrllI!!h

III
H C :l. l h l 1[..:

"[Ut ROYAL }OX�IIA�m ASSURA'SOE
COlt! Oil \T(Q!'I ,,11<.> lllll U � POL1ClJ:;.� lor
L[le 1'Ire !'I.Co.;luCII\ n UglPf)'
I:: u J lover. L[ablh�1
Plate Glasa und llotor Clll'II a� luwcat nlel and
ac� a� 11U$teeJ llll d I leCUHHI
f uB deuuls on oppl cation 0' ..oo.,e

J

en

ICCOIU

ull

c10sc

S[od.: t l l d I roducc

Jf

"gcnt. tor

W

POlllin

Entne:>

Epecla) attentloD glYen to thl! Mnuagemen\ 01
Ei;;hte5 an d tile c..:OJlCC\IOU 01 l(t:nt� e10

tsTATE ..(.H.""

PIg:cons n I l r) Pf.:aclucc
B l C ld New i lllt;ntll)ll!l Hull..:r
III tJ.:lllg :l.nd ;"1ilklllg

Its
HutlC\

SlRVEYORS
lAI UEnS ESTA'l ) AGE!'I l S AUUnRATORS
SANIlARY Jo::I.1'ERTS Elc
FnIAR. STRt:rr OHAlIDEHS
Rt:ADlNG

.

11 23 ;md N

OC1 0 � E H 2 1

AUC-fIONt. t;l!S

\Lll l\

I\ Il u 1 1 l

1

I I

Ul t l

lh

\D

ROYAL AGRICULTURAL HALL, LoadoD,

\ h, M (' \ N I H' C 1Il 11( 11 Im oht [\ I lled
fur t he \ \It 1 1 1 1 1 1 eHl i l '" I 1 Hoe
� orru9 of J{('j..; .lii l 1 10 1 1 1111 bo � 1)1 lIlet! fWl l
1 h o H U l l '::.n ll e l u l )
n O I k � A P; l lCltltU l lj
I XI cullva

ESTATE AGENTS

Ql'A.J.. IIUW 16.l�

0:-O

r I ,\s

�I

1 1� 1 1IT"\Or)

STU D, O U R VV I N DOWS

DAIRY SHOW,

L.·UW "ND I1MI3l:::lt, SUHVEYOR�
!
' Alitenl!. tu U e Guudlal '\'nUrlIIICC Co J)PIUlJ
Oft\c�ft 15 liRlAR STll.EET READINO

HASLAll At'iO

")

COIU IIIIII t 1 1 11,J)

I OH A S H O R I

T Al

'�TALKI:':R

t:A:SE

� 1 l 1 1l1
I 1 IU

I ll "

S PEC I A L

ESn1E

D

n

..tl

(:1t t.Sc.; 1

U"Tll

the t;OC!u l \ !;
)J \ I UE � I :U

It

IU

t it'S )J \ \ I I J.; W \ l
IH N J ) 1 l he 1 ;, 1 H \l b\l I U:--':
IJ l l l\Sl I l H l hi (01'1 1 1\ 1
t by k l ll l l 1 1I 1 1 I 1 1 ' � 1 li l t l i l! UftU':CI
�

�( 1 ('(11l 1f'''I 1lI \ \
ill
.... et;l l..! l u l \
),1
r
j 1 u l lol\

S H OW

( Hu U � D

\ Jl I I 7,(,

:s l' U I � I :::;

S °&l'

AU�NTS
lat.ltc� MIIII:.IgC,J 1N!1 t� Coneoled AUCUOD Sal!.
CoUdllCletl
D 1;I/)idatwJ)s C I .. I I . A �seued
F IlU LO:;S l' X l J.:: lt'l:S
11 �ARI, f1: 1 1 ACE ll.EADING
1'el�t"1 ol1e No 158

VlV,u,v

J I I !"

.1 J

linu O� \ bUhlOL lu. GJ{!:L5
\"I ..U
lu, 1
u ... .. I Ii�1 ell
Hur
Uo>. unu u Ti.. )
1 T l c l"
�ll�" � •
J\J fS
�1t)<l�f".\WI 1 Ill.ll.. r �..�
\ ul llUlIl I t l l 1\111
I t;U
11
\\ " I I � t
I I�' lA l

BOAtlDI

ho h('11I I !.
W n r g r a v e M lI. n o r,
I 1 I /) \'tSIH I' l i d �<PI"" I'" 1 9 1 9
Sp(!(; H l i d IM(" 1(11 lI ol h tl l! Itll�l 1 1 <,( h

E S :\ I O N 0 wdl pruicnl

\\ i l l l.1P. Ilt!lt1

:-s ilO \\

1}lJB 1 �

CA :o d
.. �

\\ I I I

?.)lh fM SIX :'\I ... ht" I t i .lO
\\ 1 J) :"\ J � l J \ \ :1.( '! .lU

A N N UAL

At:G'flONHRS A t-i U VALUtRS

noust.:

TELEPHONE 262

1 HE B 1 ld I I EE\ l H

LTD

187'3

\SD

OOKS�i

H \

, l l lIlU

(l1t/MIt ,s

I \i F. N I �G U I � � EJhnd V I S I 1 I � G G O \' !\ S
al R�;&50lIable: Pric;e:
I IU/rr, /I)lhWI1 IHUJ efl' (f/� " r;;ptflltl,t,
Chol(c f I i<S c:m�lull) �C'I('dt d and I""dl�
(1\\ n � t Us RtlUodell�
At O U R :r\ I :r\G ORI) E R s promptly ell'ecut�

l dqlhollo.;

E

.

F.iIlADl.IIIUlW

I l l c rl t11 0.; 1 ::\ \I t l l t

(.. uur f JJ, c,.,lIwkfl � I ", /1 f .)· 7 m /on,

A U C llON EERS

;'J<.'

Flower, FrUIt & Vegetable Show

AND

lcicpilolle

I

!.l UIIC

lur

SIMMONS &: SONS,

l lle 1IL1 I�e b lilt II"'ClIIlIy lor UII School .tlndl
UIl DII;'
ti f "uu ..r.1 u Grav,,1 svll ilJ u e loe.t V\ln
ut h�"uln" .nu 1 1 Itl ... ..... rl ;;IUUU h 01 t ll re� �rel
l t �UI "'I .. � I ) I "" � U '
1 "1 " l.O l ll un ',1,II,I 1
aULI
:o�p�r.WI CUll d,,�
!>llll�WU .. iI 11 Ill' grouull.
1 110 I r� I . U..l tO')
hllOl . .... n l.:ll o n 10' )()uwem
"oou ,)U1o ..Cui.., C u..1l
(l,;OOk.HY
\,.....:I nolllY
lliol .... ,.."" . lor
1""lue-liC
v
UUlldr)
ure... u lllou Iii
hVII.e\l � ) j IIro " l e l
\ O"UIO YI1I�� ""u :U" 04 1 I IU ..� " lll<lD Uuuitl

DELDEES.

WARGRAVE

EST\Tt AND HaUSa
sum EiORS
l lU r lt "Dl!'lO

\ A LutRS

8LAlilB \ t S

R,H K

RE,\Dll'iQ

(J J COOI'I Tl I

AtlC"'IO'SEIiUS
AG)l'iTS

C

\Ir

IlhaUl ltuu

FOSTE R & N I NON,

" TH E LAW DIVINE."

AGESr

f;SU.IILI:SUKU I�
tlO U R AND

�lIm

\ C l.>

� r rl rl � l �

G EN ERAL

A�SUIU!(CII Co

A,enL lor Ihe GIlAIUJIJ.S

AND

' l1 h ll

:" 1 0 :\ 0 "

L ltlledl 1 1 1

P A U L F R EE M A N ,
I hc \ c n l l b l e 1\ 1 1 1 .,. vf Cartl�

Full Choru� and Augmtnlcd OrCht51ra

&;C

1I 0 US I

000

BRIGHTEST

BOOK N OW I I I

P III�T

fOR.

A lf NOU IICE1 UlfTS

D U N S T E R &: H O D CS 0 N,

" U C T I O M l U I & ...., 'STAll AGENU

G I RL�

lll "i) ),JAIUON \\lI 1 1 E
D \ i L Y k' U I i I :o (l4e Cnlluren 0 CI'Il \ le m� n )
re<:ell'eu 1 1 II1 ti ll derJ.fl:1leU,," 0 1 (lie tkhool
1 rol,,�_l'::I

1 1 \ 1 11 1 1 { (lIIIl H I 1 11'1 11 1 . 11 1I10ftf'f1l
I\ltd o l t l l l1�hl)lh<d 1)1 1'1 11111('1 ..

l ht'

E

PEN

M E S DA M E S

C H AU I H��_ D S U llVEY OllS, IlS I.U E
A O EN I S. V A L U EllS AN D

ItlllCl1lol1

u
nl ll It'

BUSllflSS

AMUIl.UTI

Il
Cb..nl�t'�r��lfl,)g��M.t.;' ���Aa�dln�
N' :I>t W('�k UIII)
IW \
" I N t . l I ,\ I \' S

ou:�1!..

�HOU I

PAG ES-'I WO

---

,�.�
:: :'�����l��;��Fol�<�.�����
\ll�u·:.o�1

COlln!:ll

Itto:ADlSG

ROAD

OOA -WI�G
I

HIGH CLASS

1.1U::\ll 11 COllh.:(I} COllpk

MAY TAV E R N ER

LL'''''G'lT

,,:-;U

THE

NORA 0 MALLEY

---

AGnICULIUIlAL ra1H � H A!'IU
" U 4JlJvlH f It

H a } du \\

H Kb

J O H N N Y ElANVERS

ll.ull.:t.'1' 1 I J.Cg Rp.:.uIISQ
Head Office
0 " 'Ufifl.lUltuU);, STJ El!:r
lie_b llY ORkc
E C 2
2 �OI'1'Il J. l l. UtJll.lJlSQS
L1Jl dan Otl!ce
Rud
l ll I ay notc ll:.&� the
I.(c..r.de
lOll
01
)\ n _I
! OS ::\.1.1.£ a� " If E , EIlli'l'T Illld
lrog lie cury
C�
t
CtrCU�
LUullale
cl
�
r
l
:'
de
Br
:';t
11
SQ��

ESTATE

�t;) 1ll0L1r

PA W

R

the QuarterJ-TE N

Week of

-------

A KClI lJr.ACO� AI IH RKSlIIll'"
Uel.d 1l1!lreu Jol l :)!!. U Y_ )lUSSON
(lIA�lle I IllC</.l I rl}106 SewnbllU Lvlle,e

O'MORE,

LEVAIN E,

f vpul l r

I he

S IA R CASl I NCLUDES

;1j

"

HARRY

01

r.'OINo.

th�

'¥ I L'l'O�

l it ( L Ll:n\f lt.; j ) �1lt:lHb S I I I ).:, I I 1 ":
l licl
Ch;u Id�r
I l IIprc:s;,lulh

PRETTIEST MUSICAL SIIOW OF 19 19.

I" Itltr.I!TKRIU AT TilE
H".u)lsQ l!1:!lICUU'i'
1'U
(;r.:<l:IIAl. l u:s']. OY�ICt: Ai A " J.; \I :SIAIJ!.1 A:CU lV11
I lL.lSS.11 1SSI0� \UIIUu.o
t\.
�e.cury
I Illc
1he cost of tl C jlubl:.lgc
"I c, 10 I)J'I:: t:M ",re ��ueu
�alc .. 11 l,;"ill1lfl�� I� I�d

\ �rd

b)

\(U"IC b}

\Ill

n

VESTY, DEANE. and VESTY,
Hanl l l l" md :\ I\ cl H I .,. I UIIChlllr::

JIM & KIT

ChlirmAn

R

-

l'uparlltof1 Uclllrlmellt fllr t'tlildT'tn under 1
lktloul lkI .. rdu , Houle.
rh, I l t�d ' I " ln' .
Ab.,.}' I 1 uot' " " n d . 1. Ra i d
MI"l 1 1 " 'o-l
Ht � u} ' 1\(, Jud J( :ad
\flu L l u
� TIt' l:,h le 1

II I \ 1 J (.J tJ \ l H ( I,s

. [ 7th

WILTS.

A ND

READING 8 FUIILY DIRECTORY

Cambnd.e)

I .. h;st :;Il\.c('��

l

I I I th

P,e.ldenl And

hn

S I 1 l I:> I 1 1�

D E L I V E R Y."

th"

t xc(>pt
I ho \ c

1I1rr

O N

" C A S H

Tb.

8,35.

P O L U S K I BROTHERS ,
" J Ll
:-;,\ '1
cr

BRETT

STANLEY

1 C) 1 9

TWICE NIGHTLY

\ " :\1 \

H H.':' h.. S

S i ' \ i\ l O L R

"
Q 8 01 U e old('l\
The
lIc;lu • � �Icreurr
I �! I cc n o.;:;o i u n u u�l.,
I
�1 J:lnl tl
lirwtplpcrs
lie 1 10;1(\ Ullh:c III Ucndu g lur 191
V lbl sh�d frv
In J I I I ISU;: l<.> "" u iUur:llc tbe Ifl.O�h
) �ItL
l enr (il [luuho.;J.llon
� l' ",COjlllll.f 01' TI1K }I IS1 � U)l.II"11 0' Tn�
J \l I T 8 172J
l
DoI l oW
�1�I!CUln
III tho
peru I��h)
L
cop ed
repruuIced
...�s
cl! i� �rC�efVeU In
orlglll(11
Ibe
I
f[LI
LurlloU
II;c 60111.. 11 "'-.... Lllli'lAI Y Ar O X�'.HiU

"

6.30.

PAPER :

MIDDLESEX

SUSSEX,

1919.

E D U C A T I O N .

\Vcek C01l11llell C l l l g \ ug I S

SIX NIGHTS.

MONDAY NEXT.

(A-lulI.d)

MORNING,

N O T I C E S

RE \ D I �G

SURRE Y,

SOMERSET,

ROYAL COUNTY TH EATRE. PALA.CE TH EATRE, READING.
) R I A R S lR E E 1

EsT.l.ln.III UI:D l,l:\

OX ON,

SATURDAY

N O T I C E S
1911

1\VOl'J,;:SCE.

HANTS,

TELEPHON E
R E A D I N G m.

NOTICES

COUNTY

BERKS
B UOKS,

FOR . BERKS,

.u.

J'R1C�

,

1 723.-VOL . . 1 97.

ES'l'ABLISHED
-

AND

.

..

l.Jll"�U ..i.l .. ." 1IJ ... ...l . w&
... . Id.
hl...... l.L
'h. Mat. 'On6IH', .... . ....
...